Norēķini ar VISA, Mastercard

Lai garantētu augsta līmeņa datu drošību, mēs sadarbojamies ar elektronisko darījumu nodrošinātāju Latcard
Latcard garantē, ka mūsu izmantotā tiešsaites sistēma pilnībā atbilst starptautisko maksājumu organizāciju VISA un MasterCard prasībām un specifikācijām, un ir sertificēta abās minētajās organizācijās.
Pircēji bieži uztraucas par to, vai viņu ievadītos maksājumu datus (konta numurs, kartes numurs, kartes derīguma termiņš u.c) nesaņem tirgotājs un vai pēc tam tos nevar ļaunprātīgi izmantot kāda trešā puse. Latcard sistēma paredz, ka tirgotājs saņem tikai maksājuma apstiprinājumu vai noraidījumu, nekāda cita ar kartes ievadītajiem datiem saistīta informācija tirgotāja rīcībā nenonāk.
LatCard veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību:

  • izmanto maksājuma karšu industrijas datu aizsardzības standartu (Payment Card Industry Data Security Standard)
  • pielieto SSL sertifikātu

LatCard personas datu apstrādes kārtība ir reģistrēta LR Datu valsts inspekcijā.
Uzņēmumam pieder arī savs drošs data centrs, kur tiek glabāta maksājuma informācija šifrētā veidā